Kolekcija - Vreme / Time

01

Hair and style: Zoran Dimitrijevski,
                         Photo: Andrijana Čikić, 
                         Model: Luka Jovanović

01 / 01

Hair and style: Zoran Dimitrijevski,
                         Photo: Andrijana Čikić, 
                         Model: Luka Jovanović

01 / 02

Hair and style: Zoran Dimitrijevski,
                         Photo: Andrijana Čikić, 
                         Model: Mateja Golubović

01 / 03

Hair and style: Zoran Dimitrijevski,
                         Photo: Andrijana Čikić, 
                         Model: Luka Jovanović

01 / 04

Hair and style: Zoran Dimitrijevski,
                         Photo: Andrijana Čikić, 
                         Model: Luka Jovanović

01 / 05

Hair and style: Zoran Dimitrijevski,
                         Photo: Andrijana Čikić, 
                         Model: Luka Jovanović

01 / 06

Hair and style: Zoran Dimitrijevski,
                         Photo: Andrijana Čikić, 
                         Model: Luka Jovanović

01 / 07

01 / 08

01 / 09

01 / 10

01 / 11

01 / 12

01 / 13

01 / 14

01 / 15

01 / 16

01 / 17

01 / 18

01 / 19

01 / 20

01 / 21

01 / 22

01 / 23

01 / 24

01 / 25

01 / 26

01 / 27

01 / 28

01 / 29

01 / 30

01 / 31

01 / 32

01 / 33

01 / 34

01 / 35

01 / 36

01 / 37

01 / 38

01 / 39

01 / 40

01 / 41

01 / 42

01 / 43